Da Hannes aus'm Danascbhach (Gerhard Mengel, Elsoff) - online-Mitmachwörterbuch Wittgensteiner Platt

     online - Mitmachwörterbuch Wittgensteiner Platt
                         http://www.wittgensteiner-platt.de
                                              Hgg. von Dr. Peter Kickartz
Title
Direkt zum Seiteninhalt
Meine Website

Meine WebsiteDa Hannes aus'm Danascbhach (Gerhard Mengel, Elsoff)

Ebene 3: Videos
Wittgensteiner Platt (Elsoff)

Gerhard Mengel, Da Hannes aus em Danaschbach. 2OO3.

Da Hannes aus'em Danaschbach,
der schlabbert sech heeme.
mol schäpp, mol strack.
Un engerwägs, sö offemol,
hing hä om Latornepool.---
Redür bis of de letzte Troppe,
komen de 25 Schoppe,
Un ö dass scheene Kottlettstecke,
Kom of dämm sälwe Wäg zerecke.
Hä stüng do grod e Vattelstündche,
do kam e kleenes Dackelhundche,,
Dos hot die Sache orscht beroche,
un da der Mahlzeit zügesproche.---
Da Hannes dänkt bei sech betroffe:
Ech glööb, ech sein total besoffe.
Wenn ech's bedänke, weer ech schon,
daß ech veel Bier gedronke hon,
's fellt jo schwer, awwer ech menn,
mech o ne Kottlet noch besänn,
doch eens, dss hon ech ganz vergässe,
wo ech das Hundsdäng hon gefrässe.
Title
Impressum:

Dr. Peter Kickartz, 57319 Bad Berleburg - Hemschlar, Hof Rinthersbach. Postalisch: 52074 Aachen, Hans Böckler - Allee 3
Zurück zum Seiteninhalt